Vorlage:Navigationsleiste Mystery Dungeon 3 Orte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Navigation Suche
K
K
Zeile 6: Zeile 6:
 
|-
 
|-
 
! class="darkBg1" width="8%" | In {{sk|Flammendes Abenteuerteam}}  
 
! class="darkBg1" width="8%" | In {{sk|Flammendes Abenteuerteam}}  
|  '''[[Pokémon-Dorf (Pokémon Mystery Dungeon 3)|Pokémon-Dorf]]''' | [[Ayashi no Mori]] | [[Ukiuki Sōgen]] | [[Yūyake no Iwaba]] | [[Numa no Tani]] | [[Ruby no Mizūmi]] | [[Chocolate Yama]] | [[Takara dani e Nomichi]] | [[Honō no Sangaku]] | [[Sazanami no Umi]] | [[Shinpi no Heigen]] | [[Kaiki na Yama]] | [[Himitsu Shotō]] | [[Unknown Village]] | [[Densetsu no Kazantō]] | [[Saigo no Reihō]]  
+
|  '''[[Pokémon Village (Pokémon Mystery Dungeon 3)|Pokémon Village]]''' | [[Ayashi no Mori]] | [[Ukiuki Sōgen]] | [[Yūyake no Iwaba]] | [[Numa no Tani]] | [[Ruby no Mizūmi]] | [[Chocolate Yama]] | [[Takara dani e Nomichi]] | [[Honō no Sangaku]] | [[Sazanami no Umi]] | [[Shinpi no Heigen]] | [[Kaiki na Yama]] | [[Himitsu Shotō]] | [[Unknown Village]] | [[Densetsu no Kazantō]] | [[Saigo no Reihō]]  
 
|-
 
|-
 
! class="darkBg1" align="center" | In {{sk|Stürmisches Abenteuerteam}}  
 
! class="darkBg1" align="center" | In {{sk|Stürmisches Abenteuerteam}}  
| '''[[Pokémon-Strand]]''' | [[Ayashi no Oka]] | [[Wakuwaku Sōgen]] | [[Kumogakure no Iwaba]] | [[Ogawa no Mori]] | [[Hisui no Mizūmi]] | [[Chocolate-jima]] | [[Takara Yama e Nomichi]] | [[Arashi no Shima]] | [[Aranami no Umi]] | [[Shinpi no Shitsugen]] | [[Kaiki na Iwaba]] | [[Himitsu Kōgen]] | [[Unknown Resort]] | [[Densetsu no Shitchitai]] | [[Saigo no Kotō]]  
+
| '''[[Pokémon Beach]]''' | [[Ayashi no Oka]] | [[Wakuwaku Sōgen]] | [[Kumogakure no Iwaba]] | [[Ogawa no Mori]] | [[Hisui no Mizūmi]] | [[Chocolate-jima]] | [[Takara Yama e Nomichi]] | [[Arashi no Shima]] | [[Aranami no Umi]] | [[Shinpi no Shitsugen]] | [[Kaiki na Iwaba]] | [[Himitsu Kōgen]] | [[Unknown Resort]] | [[Densetsu no Shitchitai]] | [[Saigo no Kotō]]  
 
|-
 
|-
 
! class="darkBg1" algin="center" | In {{sk|Leuchtendes Abenteuerteam}}  
 
! class="darkBg1" algin="center" | In {{sk|Leuchtendes Abenteuerteam}}  
| '''[[Pokémon-Garten]]''' | [[Ayashi no Tani]] | [[Kirakira Sōgen]] | [[Komorebi no Iwaba]] | [[Kōri no Oka]] | [[Kirara no Mizūmi]] | [[Chocolate Zuka]] | [[Takarajima e Nomichi]] | [[Hikari no Itadaki]] | [[Kaze Nami no Umi]] | [[Shinpi no Sōgen]] | [[Kaiki na Mori]] | [[Himitsu Ganzan]] | [[Unknown Garden]] | [[Densetsu no Sangaku]] | [[Saigo no Dōku]]  
+
| '''[[Pokémon Garden]]''' | [[Ayashi no Tani]] | [[Kirakira Sōgen]] | [[Komorebi no Iwaba]] | [[Kōri no Oka]] | [[Kirara no Mizūmi]] | [[Chocolate Zuka]] | [[Takarajima e Nomichi]] | [[Hikari no Itadaki]] | [[Kaze Nami no Umi]] | [[Shinpi no Sōgen]] | [[Kaiki na Mori]] | [[Himitsu Ganzan]] | [[Unknown Garden]] | [[Densetsu no Sangaku]] | [[Saigo no Dōku]]  
 
|}  
 
|}  
 
</div></div><noinclude>[[Kategorie:Vorlage:Navigationsleiste]]</noinclude><includeonly>[[Kategorie:Ort aus Pokémon Mystery Dungeon 3]]</includeonly>
 
</div></div><noinclude>[[Kategorie:Vorlage:Navigationsleiste]]</noinclude><includeonly>[[Kategorie:Ort aus Pokémon Mystery Dungeon 3]]</includeonly>

Version vom 13. September 2019, 21:10 Uhr