Netzwerk

Pokémon Smaragd-Edition/Mitwirkende

Aus PokéWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
< Pokémon Smaragd-Edition < Mitwirkende

Deutsche Version

Director Shigeki Morimoto
Art Director Ken Sugimori
World Director Junichi Masuda
Lead Programmer Hisashi Sogabe
Lead Graphic Artist Motofumi Fujiwara
Programmers Hisashi Sogabe, Tomomichi Ohta, Nozomu Saito, Akito Mori, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Satoshi Nohara, Miyuki Iwasawa, Yoshinori Matsuda, Keita Kagaya, Tetsuya Watanabe, Sosuke Tamada, Takenori Ohta, Teruki Murakawa, Souichi Yamamoto, Yuichiro Ito, Akira Kinashi
Graphic Designers Motofumi Fujiwara, Satoshi Ohta, Kenkichi Toyama, Asuka Iwashita, Takao Unno, Ken Sugimori, Hironobu Yoshida, Aimi Tomita, Kanako Eo, Akira Kinashi
Music Composition Go Ichinose, Junichi Masuda, Morikazu Aoki, Hitomi Sato
Sound Effects & POKéMON Voices Go Ichinose, Morikazu Aoki
Game Designers Shigeki Morimoto, Teruyuki Shimoyamada, Takeshi Kawachimaru, Akihito Tomisawa, Suguru Nakatsui, Tetsuji Ohta, Hitomi Sato, Kenji Matsushima, Junichi Masuda, Koji Nishino, Shigeru Ohmori, Tadashi Takahashi
Scenario Plot Akihito Tomisawa, Junichi Masuda, Koji Nishino
Scenario Akihito Tomisawa, Hitomi Sato, Toshinobu Matsumiya
Scrip Designers Tomomichi Ohta, Satoshi Nohara
Map Designers Suguru Nakatsui, Teruyuki Shimoyamada, Shigeru Ohmori, Tetsuji Ohta
Battle Frontier Data Tetsuji Ohta
Parametric Designers Teruyuki Shimoyamada, Shigeki Morimoto, Tetsuji Ohta, Koji Nishino
POKéDEX Text Kenji Matsushima
Environment & Tool Programmers Hisashi Sogabe, Sosuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Akito Mori, Teruki Murakawa, Souichi Yamamoto, Kimiko Nakamichi
POKéMON Designers Ken Sugimori, Motofumi Fujiwara, Shigeki Morimoto, Hironobu Yoshida, Satoshi Ohta, Asuka Iwashita, Takao Unno, Kanako Eo, Aimi Tomita, Atsuko Nishida, Muneo Saito, Rena Yoshikawa, Jun Okutani
Support Programmers Satoshi Mitsuhara, Daisuke Hoshino
NCL Product Testing NCL Super Mario Club
Package & Manual Illustration Ken Sugimori
Special Thanks Kenji Tominaga, Hiroki Enomoto, Kazuya Suyama, Kenjiro Ito, Michiko Takizawa, Makiko Takada, Mikiko Ohhashi, Takanao Kondo, Rui Kawaguchi, Takahiro Ohnishi, Norihide Okamura, Shunsuke Kohori, Stefan Romberg, Miho Kozawa, Toshifumi Sayama, European Blind Union
Information Supervisors Kazuyuki Terada, Yuri Sakurai, Yumi Funasaka, Naoko Yanase
Artwork Sachiko Nakamichi, Fujiko Nomura, Hideyuki Nakajima, Hidenori Saeki, Yoko Watanabe, Sakae Kimura, Chiaki Shinkai
Coordinators Kazuki Yoshihara, Akira Kinashi, Retsuji Nomoto
German Version Coordinators Noriko Netley, Hiroyuki Uesugi
Translators Daniel Schäfers, Martina Deimel, Andrea Jähn
NCL Coordinators Kimiko Nakamichi, Hiroshi Akune
NOE Product Testing Alessio Danieli, NOE Testing Team
Task Managers Azusa Tajima, Shusaku Egami
Producers Hiroyuki Jinnai, Hitoshi Yamagami, Gakuji Nomoto, Hiroaki Tsuru
Executive Director Satoshi Tajiri
Executive Producers Satoru Iwata, Tsunekazu Ishihara
In anderen Sprachen: